NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for Tháng Ba, 2010

ĐỪNG TÙY TIỆN ĐỔI MỚI TIẾNG VIỆT!

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 30, 2010

Lê Đình Tư
(Bài đã đăng trong Tạp chí Tri thức trẻ)

Việc bổ sung từ ngữ cho tiếng Việt bằng cách vay mượn từ ngữ tiếng nước ngoài đương nhiên là một việc bình thường như đối với mọi ngôn ngữ khác, khi sự vay mượn đó là cần thiết, nghĩa là khi trong tiếng Việt chưa có các từ ngữ để biểu thị những khái niệm mới. Chính vì vậy, quá trình tiếp xúc giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thường để lại những dấu ấn trong hệ thống từ vựng tiếng Việt. Đó là sự hiện diện của lớp từ vựng vay mượn hay còn gọi là từ vựng ngoại lai. Quá trình vay mượn từ ngữ của các thứ tiếng khác trong tiếng Việt đã diễn ra ngay từ thời kì xa xưa, trong giai đoạn nó đang hình thành, rồi về sau nó tiếp tục được bổ sung thêm vốn từ ngữ vay mượn của tiếng Hán và các thứ tiếng châu Âu hoặc châu Á khác. Đó là do vị trí địa-chính trị đặc biệt của Việt Nam, một trong số ít những quốc gia trên thế giới đã trở thành nơi hội tụ, gặp gỡ của nhiều tinh thần văn hóa-chính trị khác nhau, trong đó sự gặp gỡ của tiếng Việt với các ngôn ngữ thuộc những loại hình khác nhau là một trong những yếu tố gây tác động mạnh mẽ nhất đến đời sống xã hội của cộng đồng người Việt. Trong hệ thống tiếng Việt, chúng ta có thể quan sát thấy những ảnh hưởng của một loạt ngôn ngữ như: tiếng Trung (tiếng Hán), tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Khơme, tiếng Nhật, tiếng Thái… Dấu tích cụ thể của những ảnh hưởng đó là một tỉ lệ lớn các từ ngoại lai mượn của các ngôn ngữ thuộc những loại hình khác nhau trong tiếng Việt. Nhìn bề ngoài và nếu chỉ xét riêng về tỉ lệ các từ ngoại lai, người ta có thể coi tiếng Việt bản địa chỉ là dấu tích còn lại của một thứ tiếng Việt xa xưa, bởi vì tổng cộng có tới khoảng 60-80% đơn vị từ vựng trong thứ tiếng này là từ vay mượn của các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, tình hình thực tế không cho phép chúng ta khẳng định điều đó, vì đa số các từ ngoại lai trong tiếng Việt không còn mang những nét đặc trưng của các ngôn ngữ gốc mà chủ yếu mang những nét đặc trưng (ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ pháp) của tiếng Việt. Đó là do chúng đã được Việt hóa hóa cao độ để hoàn toàn phù hợp với hệ thống của tiếng Việt, khiến cho người Việt trong nhiều trường hợp không nhận ra tính chất ngoại lai của chúng. Ngày nay, có lẽ ít người Việt nào lại nghĩ là từ (cái) đầu, (căn) buồng là từ vay mượn của tiếng Hán hay (nhà) ga, (cái) phanh là từ mượn của tiếng Pháp.

Việt hóa các yếu tố ngoại lai diễn ra trên tất cả các phương diện: ngữ âm, từ vị và ngữ pháp. Về mặt ngữ âm chẳng hạn, sự Việt hóa đã tạo cho các yếu tố ngoại lai diện mạo của những đơn vị từ vựng tiếng Việt, khiến cho sự tồn tại của chúng trong tiếng Việt không phá vỡ tính hệ thống của nó, nghĩa là làm cho người Việt bình thường khi nghe từ ngoại lai không cảm thấy “chướng tai” và tự mình có thể nói hay đọc được các từ ngữ đó mà không cảm thấy “ngượng giọng”. Một cụm từ tiếng Anh không được Việt hóa như live show sẽ phá vỡ hệ thống ngữ âm của tiếng Việt và gây khó khăn cho đại đa số người Việt trong khi nghe cũng như khi nói.

Trên phương diện ngữ pháp, việc vay mượn rất ít khi xảy ra. Sỡ dĩ như vậy là vì ngữ pháp chính là cái phần quan trọng nhất quyết định ngôn ngữ này hay ngôn ngữ kia là một ngôn ngữ độc lập hay chỉ là một biến thể địa phương của một ngôn ngữ nào đó. Chẳng hạn, nếu xét về phương diện phát âm và từ vựng thì giữa các phương ngữ Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có sự khác biệt khá lớn, nhưng do không có sự khác biệt đáng kể nào về mặt ngữ pháp giữa các phương ngữ đó nên người Việt sống ở các vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam vẫn hiểu được nhau. Giả dụ, với sự khác biệt về ngữ âm và từ vựng của mình, nếu tiếng Trung Bộ có cấu trúc ngữ pháp khác với tiếng Việt phổ thông mà giống với cấu trúc của tiếng Anh thì tiếng nói đó chẳng người Việt nào ở những vùng khác hiểu được. Ví dụ: Nếu người Trung Bộ nói: “Rứa chi mần bọ?” thì người vùng khác sẽ nghĩ có lẽ đây là một thứ tiếng nước ngoài. Chính nhờ cái hệ thống ngữ pháp chung cho tất cả các tiếng địa phương mà người Việt ở đâu cũng hiểu được nhau, và do đó, tiếng nói của các cư dân địa phương khác nhau chỉ được coi là phương ngữ của tiếng Việt chứ không phải là những ngôn ngữ độc lập. Như vậy, việc đưa các cấu trúc ngữ pháp của một ngôn ngữ nào đó vào tiếng Việt để “đổi mới” tiếng Việt sẽ có hậu quả tai hại hơn nhiều so với việc vay mượn từ ngữ, bởi vì điều đó có thể dẫn đến nguy cơ biến tiếng Việt thành một phương ngữ của một ngôn ngữ ngữ khác, hoặc chí ít cũng làm cho người Việt không hiểu được nhau hoặc hiểu sai nhau. Với hơn 60% từ ngữ vay mượn của tiếng Hán (tiếng Trung), nếu tiếng Việt “nhập khẩu” thêm các cấu trúc ngữ pháp (cấu trúc ngược) của tiếng Hán thì chắc chắn ngày nay tiếng Việt sẽ được coi là một phương ngữ của tiếng Hán. Cho nên, các thế cha ông người Việt xưa kia thực sự là những nhà thông thái, khi sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc vẫn bảo vệ được tiếng Việt khỏi sự diệt vong.

Đương nhiên, đôi khi sự vay mượn cấu trúc tiếng nước ngoài vẫn xảy ra trong tiếng Việt. Đó là sự vay mượn các cấu trúc theo kiểu mô phỏng, nhưng đó thường là những cấu trúc có nhiều điểm giống với cấu trúc của tiếng Việt. Dẫu vậy, ngay cả trong những trường hợp này, người ta vẫn phải Việt hóa các cấu trúc cho phù hợp với hệ thống ngữ pháp tiếng Việt. Chẳng hạn, tuy mô phỏng cấu trúc thành ngữ của tiếng Anh là “To be armed to the teeth”, nhưng tiếng Việt không nói hoàn toàn theo ngữ pháp tiếng Anh là “được vũ trang đến những cái răng” mà nói là “được vũ trang đến tận răng”, Chính việc sử dụng cái từ “tận” rất Việt và từ “răng” mang sẵn ý nghĩa tập hợp (= những cái răng) đã khiến chúng ta cảm thấy thành ngữ này không “Tây” một chút nào. Vì vậy, có thể nói rằng, nguyên tắc Việt hóa các yếu tố vay mượn của tiếng nước ngoài phải được tuân thủ trên tất cả các cấp độ của tiếng Việt.

Như tôi đã viết (xem thêm Tri thức trẻ, số 234-246), cấu trúc “X đến từ Y.” vi phạm trật tự bình thường của cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt. Người Việt coi trật tự của các từ như vậy là trật tự nghịch. Nếu kết hợp các từ theo một trật tự nghịch thì người Việt hoặc là không hiểu hoặc là có thể hiểu theo nghĩa khác, hay ít nhất cũng cảm thấy chướng tai. Chẳng hạn, nếu một người Việt nói thế này: “Tôi vừa mới đến từ còng” thì đa số người nghe sẽ hiểu là: “Tôi vừa mới đến Từ Còng”, chứ ít ai hiểu là: “Tôi vừa mới từ Còng đến.”. Đó là do áp lực của cấu trúc thuận trong tiếng Việt. Hơn nữa, vì động từ đến vốn là cách nói rút gọn của cụm động từ đi đến, trong đó đến là từ chỉ phương hướng hay điểm đích của động từ chuyển động đi, nên không bao giờ từ và đến đi liền với nhau. Vì vậy, việc “cách tân” hay “hiện đại hóa” tiếng Việt bằng cách “nhập khẩu” cấu trúc nghịch của tiếng Anh cộng với sự kết hợp những yếu tố không thể kết hợp trực tiếp với nhau sẽ phá vỡ hệ thống ngữ pháp của tiếng Việt.

Việc sử dụng một yếu tố nào đó của tiếng Việt đương nhiên phải dựa vào ý nghĩa thực sự của yếu tố đó trong tiếng Việt. Không thể căn cứ vào ý nghĩa của một từ tương đương trong một ngôn ngữ khác để biện mình cho cách dịch của một cá nhân nào đó. Động từ đến trong tiếng Việt luôn luôn bao hàm ý nghĩa “di chuyển”, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của một số cá nhân biết tiếng Anh, do đó không thể căn cứ vào ý nghĩa của từ to come trong tiếng Anh để giải thích rằng “Anh ta đến từ Việt Nam” có ý nghĩa giống như “Anh ta là người Việt Nam” hay “Anh ta quê ở Việt Nam”, nghĩa là phủ nhận ý nghĩa “di chuyển” của động từ đến của tiếng Việt. Người Việt bình thường không cần biết động từ to come trong tiếng Anh có ý nghĩa gì. Cho nên, việc căn cứ vào ý nghĩa của động từ này trong tiếng Anh để gây áp lực đối với cách hiểu ý nghĩa của từ đến trong tiếng Việt là một việc làm phi lí mà chỉ có những người quá tôn sùng tiếng nước ngoài mới có thể nghĩ tới. Chỉ có thể hiểu được sự phi lí đó, nếu chúng ta tự đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có thể “hiện đại hóa” tiếng Anh bằng cách nói: “He from Vietnam comes.” (= Anh ta từ Việt Nam đến) để thay cho cách nói cũ kĩ: “He comes from Vietnam.” (= Anh ta đến từ Việt Nam) được không?

Đương nhiên, ở đây còn phải nghĩ tới một vấn đề lớn hơn: Ai có thẩm quyền quyết định việc “đổi mới” hay “hiện đại hóa” tiếng Việt? Nếu mỗi cá nhân biết một ngoại ngữ nào đó chốc chốc lại “nhập khẩu” một cấu trúc của tiếng nước ngoài thì chẳng bao lâu nữa tiếng Việt sẽ biến mất giống như hàng trăm ngôn ngữ khác trên thế.

Các thế cha ông người Việt xưa kia đã bảo vệ thành công tiếng Việt khỏi sự diệt vong. Các thế hệ những dịch giả tên tuổi đã thực sự lao tâm khổ tứ để các câu văn dịch của họ hoàn toàn không chút pha tạp, mặc dù họ đã tạo ra được rất nhiều cấu trúc mới cho tiếng Việt, làm cho tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ hiện đại như ngày nay. Họ không mắc sai lầm vì tránh được sự phụ thuộc vào cấu trúc tiếng nước ngoài. Họ đã làm chủ được cái “thần” của tiếng Việt và ngoại ngữ. Còn ngày nay, chúng ta đang bê nguyên xi từ ngữ và cấu trúc tiếng nước ngoài vào tiếng mẹ đẻ. Điều đó không chỉ nói lên thái độ làm việc mà còn nói lên sự thiếu hiểu biết về cái công cụ giao tiếp quan trọng nhất của người Việt Nam là tiếng mẹ đẻ. Với quan niệm “hiện đại hóa” ngôn ngữ như hiện nay, liệu một vài chục năm nữa, các thế hệ sau có còn nói: “Tôi có hai người bạn.” hoặc “Tôi chỉ có hai người bạn”, hay là sẽ nói: “Tôi có bạn hai người.” hoặc: “Tôi có hai người bạn chỉ.”?

________________________________________________

Posted in 1, Chuyện tiếng Việt | Tagged: , , | Leave a Comment »

Tại sao nghi ngờ hàng đầu của Nga là khủng bố Kavkaz?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 30, 2010

Những người Hồi giáo sống ở phía Bắc Kavkaz luôn đứng đầu danh sách nghi ngờ khi có một vụ đánh bom gây ra thương vong hay hủy diệt nào đó ở Nga. Hầu hết các cuộc tấn công này, kẻ khủng bố liều chết là phụ nữ.

Lịch sử đánh bom khủng bố của dân quân Chechnya

Lực lượng nổi dậy Hồi giáo chiến đấu với mục đích tách nước cộng hòa Chechnya ra khỏi Nga bắt đầu thông qua chiến thuật đánh bom tự sát lần đầu tiên vào năm 2000. Nhưng kẻ đánh bom tự sát đầu tiên này lại là một người đàn ông.

Phong trào đánh bom tự sát do phụ nữ sẵn sàng hy sinh tiến hành bắt đầu nổi lên từ năm 2003 mặc dù trước đó 1 năm đã có phụ nữ tham gia vào cuộc vây hãm nhà hát Moscow. Những người đàn ông và phụ nữ Chechnya vũ trang tự xưng mình là kẻ trung thành với phong trào ly khai ở Chechnya.

Họ đã bắt giữ 850 con tin trong nhà hát Dobrovka Moscow hôm 23/10/2002 và đưa ra yêu cầu Nga phải rút quân khỏi Chechnya. Sau 2 ngày rưỡi cân não, lực lượng đặc biệt của Nga bắt đầu tấn công tòa nhà giải thoát con tin bằng một loại đạn khí đặc biệt. Tất cả 42 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, 129 con tin thiệt mạng.

Một trong những trường hợp đánh bom tự sát đầu tiên do phụ nữ đảm nhiệm là lần cố gắng ám sát nhà lãnh đạo Chechnya thân Nga Akhmad Kadyrov (cha của tổng thống Chechnya hiện thời) trong một buổi lễ tôn giáo hồi tháng 5/2003.

Tới tháng 7 và tháng 12 cùng năm đó, những nữ khủng bố Chechnya lại tiếp tục tấn công chính thủ đô Moscow của Nga. 15 người thiệt mạng trong một buổi rock ngoài trời hồi tháng 7 và 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công tháng 12.

Nữ khủng bố cũng nằm trong thành phần của nhóm khủng bố gây ra cuộc thảm sát tại trường học ở Beslan, Bắc Ossetia trong năm 2004 khiến 334 người đã thiệt mạng trong đó có 186 trẻ em.

Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi ngay từ đầu, người đứng đầu Ủy ban Dịch vụ An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov đã nghiêng về giả thuyết những kẻ tấn công ga tàu điện ngầm thành phố Moscow sáng 29/3 là những người tới từ Kavkaz.

Phụ nữ Chechnya trở thành khủng bố

Câu hỏi được đặt ra là tại sao những người phụ nữ này lại sẵn sàng hy sinh cuộc sống riêng của mình để cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội khác? Có thể hiểu được một phần của câu trả lời trên như sau:

Hai trong số những người phụ nữ Chechnya tham gia vào cuộc tấn công nhà hát ở Moscow là người từng có chị và em gái bị lính Nga bắt và bị hiếp.

Cuộc chiến kéo dài 15 năm qua tại Chechnya đã cướp đi khoảng 100.000 sinh mạng của cả hai bên. Rất nhiều phụ nữ đã bị rơi vào cảnh góa bụa hoặc mất con, mất anh em, mất cha. Nhiều người bị cưỡng hiếp dẫn tới không thể có một cuộc hôn nhân hay cuộc sống bình thường. Chính những người đau khổ này đã trở thành nạn nhân cho chiến dịch những quả bom nóng của những kẻ cầm đầu nhóm dân quân nổi dậy tai Chechnya.

Các nhà phân tích gọi họ là những “góa phụ đen ở Chechnya” – những người mất người thân trong các cuộc xung đột với lực lượng Nga ở nước cộng hòa này.

Họ cũng được gọi là Shahidka để chỉ những người bắc Kavkaz tham gia phong trào Shahidka, phong trào xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2000. Thuật ngữ này xuất phát từ từ “shahid” của Ả Rập nghĩa là “tử vì đạo”. Những người tham gia đều là những người trẻ tuổi, thường là thanh thiếu niên và mặc các trang phụ áo tang đen từ đầu tới chân khi hành động.

Luật Sharia

Một trong những nhà lãnh đạo phiến quân khét tiếng nhất Chechnya – Shamil Basayev từng rất tự hào về việc sở hữu một tiểu đoàn ném bom tự sát toàn là phụ nữ của mình. Những năm sau vụ thảm sát năm 2006 ở Beslan và cũng là năm Shamil Basayev bị giết hầu như đã không có vụ đánh bom tự sát nào được tiến hành. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ năm 2009 sau khi có luật Sharia.

Lãnh đạo phiến quân hiện nay là Doku Umarov đã tuyên bố mình là một lãnh tụ tinh thần Hồi giáo đã áp dụng luật Sharia trên toàn khu vực của mình và mô tả cuộc đấu tranh của họ ở Chechnya là một phần trong cuộc chiến lớn giữa người Hồi giáo và phương Tây. Chính Doku cũng đã khẳng định sẽ không ngần ngại sử dụng các “cỗ máy” ném bom tự sát là nữ giới bởi họ ít bị cảnh sát Moscow chú ý hơn các nam giới người Kavkaz.

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm của Nga có thể là một hành động nhằm trả thù cho cuộc truy quét tháng trước của lực lượng Nga tại Ingushetia, láng giềng phía tây của Chechnya, làm 20 quân nổi dậy thiệt mạng bao gồm cả nhà lãnh đạo, người từng tham gia cuộc đánh bom trên đoàn tàu Moscow – Saint Petersburg hồi tháng 12 năm ngoái.

Nguyễn Hường (Theo BBC)
___________________________________________________

Posted in Chuyện an ninh, Khủng bố thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân Việt

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 30, 2010

Việt Nam đã nhiều lần phản đối Trung Quốc về việc bắt tàu cá của ngư dân Việt
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng “yêu cầu” phía Trung Quốc thả tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị bắt đòi tiền chuộc khi hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa hồi tuần trước.
Nay thời điểm tàu QNg 50362 TS của ông Tiêu Viết Là bị bắt được xác định là ngày 22/03.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói Việt Nam đã “yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện tàu cá cùng toàn bộ số ngư dân bị lực lượng tuần tra Trung Quốc giữ”.
Bà Nga cho hay Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc để “khẳng định rõ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu phía Trung Quốc làm rõ vụ việc, thông báo kết quả cho phía Việt Nam”.
Thông thường trong những vụ việc tương tự, cơ quan đại diện ngoại giao chỉ ghi nhận ý kiến để chuyển về trong nước và phải có nỗ lực ngoại giao lớn hơn mới có thể đạt được kết quả.
Tàu của ông Tiêu Viết Là, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, bị Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt ở gần quần đảo Hoàng Sa và nay đang bị giữ trên đảo Phú Lâm.
Trên thuyền lúc bị bắt có 12 ngư phủ.
Phía Trung Quốc đã buộc ông Là gọi điện về nhà, đòi gửi tiền chuộc thì mới trả tự do cho ông và các thuyền viên.
Họ cũng giải thích ông bị bắt và phải nộp phạt vì “xâm phạm lãnh hải” nước này.
Gia đình ông Tiêu Viết Là thì cho hay đây là lần thứ hai tàu của ông bị bắt khi hoạt động tại khu vực gần Hoàng Sa.
Việc tàu cá Việt Nam bị lực lượng tuần ngư và biên phòng Trung Quốc bắt giữ và phạt vạ xảy ra nhiều trong hai năm nay, nhất là tại vùng biển giáp ranh xung quanh quần đảo Hoàng Sa, khu vực được coi là “ngư trường truyền thống” của người làm nghề chài lưới Quảng Ngãi.
Năm 2009 hàng chục ngư dân Việt Nam đã bị giam cầm, thậm chí bị đánh đập và đòi tiền chuộc.
Tính từ 2005 tới nay, Quảng Ngãi đã có 33 tàu cá với 373 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ.
Bắt đầu từ năm ngoái, Trung Quốc mở rộng thời hạn cấm đánh bắt tại các vùng biển mà nước này coi là của mình từ một tháng lên tới gần ba tháng, gây khó khăn cho ngư dân các nước lân cận.
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền tại đây, nhưng Trung Quốc đã chiếm hoàn toàn quần đảo này từ năm 1974.
Việt Nam cũng đã công bố nhiều văn bản mang tính lịch sử khẳng định chủ quyền của mình và thành lập cơ quan hành chính huyện Hoàng Sa.

___________________________________________________

Posted in Chuyện an ninh, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ăn cháo đêm, 4 chiến sĩ công an bị chém

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 30, 2010

Chiều 29/3, công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đang truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ chém các chiến sĩ công an huyện Đắk G’Long tại xã Quảng Khê đêm 26/3 làm một chiến sĩ tử nạn, ba người khác trọng thương.

Bốn chiến sĩ này được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, tuy nhiên anh Nguyễn Hoàng Phương bị thương nặng nhất đã tử vong khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ba người khác gồm các anh Đặng Xuân Nghiệp, Nguyễn Quang Trung và Y Ban Niê đều bị đa chấn thương do chém.

Theo lời kể của nhân chứng thì nhóm 6 công an mặc thường phục ghé đến quán cháo của chị này, khi thấy hai vị khách ăn xong nổ xe máy đi về, tiếng nẹt pô gây ồn ào giữa đêm khuya, một chiến sĩ công an đã đứng dậy nhắc nhở. Hai bên đã lời qua tiếng lại nhưng có nhiều người can ngăn nên hai vị khách đã bỏ đi, nhưng một lát sau kéo thêm hai người nữa trở lại và một trong bốn người đã dùng mã tấu chém tới tấp vào nhóm chiến sĩ (lúc này còn 4 người).

Hiện một trong bốn kẻ gây án đã ra đầu thú.

Trước đó, tháng 6/2009, trung tá Võ Như Chấp, cán bộ Đội CSGT công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cũng bất ngờ bị một đối tượng dùng rựa chém nhiều nhát vào người khi đang xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường ở khu vực gần cầu sông Hàn (phường Hải Châu 1).

Các bác sĩ cấp cứu cho trung tá Chấp đã xác định anh bị gần chục vết thương ở sau lưng, trên tay và vùng hông.

L.H (Tổng hợp)
____________________________________________________

Posted in Chuyện lạ, Chuyện pháp luật | Tagged: , , | Leave a Comment »

Nườm nượp xem triển lãm về Hoàng Sa

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 30, 2010

Hải Châu

– Người dân Đà Nẵng và du khách nườm nượp tìm đến gian trưng bày về huyện đảo Hoàng Sa, nằm trong triển lãm về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đà Nẵng khai mạc sáng 25/3 nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng TP.

Hoàng Sa là của Việt Nam

“Thank you Mr.Nhu for enabling me to learn about the cultural heritage of Vietnam‘s Hoang Sa district. I hope there is a peacefull resolution to this discussion very soon…”.

(Tạm dịch: “Xin cảm ơn ông Ngữ (tức ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, bà Andrea Flew viết nhầm là “Nhu” – PV) đã cho tôi cơ hội biết về di sản văn hoá của huyện Hoàng Sa – VN. Tôi hy vọng sớm có một giải pháp hoà bình cho vấn đề này…”)

Đó là những dòng lưu niệm đầy cảm xúc của bà Andrea Flew, Giám đốc Viện Anh ngữ Eli (Đà Nẵng) sau khi xem gian trưng bày về huyện đảo Hoàng Sa.

Trên diện tích chỉ hơn 20m2 với khoảng 150 bức ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử, gian trưng bày về huyện đảo Hoàng Sa khá khiêm tốn so với nhiều gian trưng bày hoàng tráng của các sở, ngành, quận, huyện khác. Vậy mà ở đây lại có sức hút đến lạ kỳ.

Từ lúc chưa diễn ra lễ khai mạc, mọi người đã nườm nượp tìm đến. Từ giới trí thức đến các anh công nhân, từ sinh viên đại học đến các em học sinh còn mang khăng quàng đỏ; từ cán bộ công chức, doanh nghiệp đến các chiến sĩ biên phòng đang gánh nặng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo… Và đặc biệt là có khá nhiều khách nước ngoài.

Thấy bà Andrea Flew chăm chú đọc tập tư liệu lịch sử về Hoàng Sa, trực tiếp ông Đặng Công Ngữ đã đến giới thiệu với bà từng hình ảnh, từng tấm bản đồ, từng hiện vật dù được hình thành ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau trải qua hàng trăm năm nhưng vẫn khẳng định một điều không thay đổi: Hoàng Sa là biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Cùng lúc ấy, ông Max Lang (người Australia), quan tâm đến tấn ảnh chụp bia chủ quyền trên đảo Hoàng Sa do người Pháp dựng năm 1938. Khi được cô Kim Anh, cán bộ UBND huyện đảo Hoàng Sa, dịch và cắt nghĩa hàng chữ ghi trên bia: “Cộng hoà Pháp – Vương quốc An Nam đảo Hoàng Sa năm 1816 – 1938” (1816 là năm vua Gia Long thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo Hoàng Sa, 1938 là năm dựng bia), ông liên tục gật đầu.

Tiếp đó, ông đề nghị cô Kim Anh giải thích cặn kẽ thêm các bản đồ do Công ty Đông Ấn Hà Lan vẽ năm 1660, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của VN; bản đồ Nam Việt trong sách “Đại Nam nhất thống toàn đồ” do Quốc sử quán triều Nguyễn ấn hành thế kỷ 19, trong đó ghi rõ: “Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa”; hay bản đồ do Đỗ Bá vẽ vào giữa thế kỷ 17, phần chú giải có nói tới bãi cát vàng (Hoàng Sa) trong tập “Thiên Nam tứ chi lộ đồ thư”…

Thấy ông Max Lang quan tâm nhiều đến những tấm bản đồ lịch sử, cô Kim Anh đưa cho ông xem thêm tấm bản đồ Trung Quốc vẽ năm 1910 dưới triều nhà Thanh, cho thấy phần cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam chứ không có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa…

Ông Max Lang nói: “20 năm sống và làm việc ở Đà Nẵng, tôi đã nghe nói nhiều đến Hoàng Sa và vấn đề Hoàng Sa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp tiếp xúc với các tư liệu, hiện vật liên quan đến Hoàng Sa. Tôi rất quan tâm đến những tư liệu lịch sử khách quan của các bên liên quan vì tôi muốn mình có cái nhìn khách quan. Và quả thực là tôi thấy mình bị thuyết phục trước thực tế hiển nhiên Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam”.

Ông Max Lang cho rằng, nên có thêm nhiều hơn các cuộc triển lãm về Hoàng Sa như thế này, để mọi người, nhất là người nước ngoài, được tiếp cận thường xuyên, đầy đủ hơn với các tư liệu đang được trưng bày tại đây cũng như những tư liệu khác chưa có điều kiện để trưng bày. “Tự nó sẽ đem lại sức thuyết phục rất lớn đối với họ”.

Những dòng tâm huyết sau khi xem triển lãm về Hoàng Sa

“Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của VN. Từ lâu Hoàng Sa là một đơn vị hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng. Nhân dân Đà Nẵng cùng với cả nước luôn luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng này”
(Trương Quang Được, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng)

“Chúc mừng gian trưng bày về huyện đảo Hoàng Sa. Đây là biểu hiện sinh động, hữu hiệu về chủ quyền của dân tộc. Gian trưng bày sẽ góp phần cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh – sinh viên, hiểu thêm về Tổ quốc Việt Nam anh hùng!”
(Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng)

“Mặc dù chưa được dịp đến Hoàng Sa nhưng qua cuộc triển lãm này, chúng em có thể hình dung được hình ảnh về một huyện đảo một thời đầy vẻ vang. Chúng em hứa sẽ học thật giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn”.
(Lâm Thị Kiều Oanh, học sinh lớp 6/4 trường THCS Trần Quý Cáp)

“Là thế hệ trẻ, em rất yêu quê hương, đất nước mình. Mặc dù còn nhiều tranh chấp giữa chúng ta và các nước khác về vấn đề biển đảo nhưng chân lý sẽ thuộc về chúng ta. Thế hệ trẻ VN luôn sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần”.
(Nguyễn Quốc Luật, lớp 08SLS – Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng)

__________________________________________________________

Posted in Chính trị Việt Nam, Chuyện chính trị, Chuyện đất nước | Tagged: , , | Leave a Comment »

Việt – Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 30, 2010

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang có chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị quan chức quốc phòng cao cấp Nhật Bản – ASEAN lần thứ hai tại Tokyo từ ngày 24-28/3.

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa, hội đàm song phương với người đồng nhiệm Kimito Nakae của Nhật Bản về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh mới, khi quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thông qua việc trao đổi đoàn các cấp và các viện nghiên cứu, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu sỹ quan trẻ.
Hội nghị lần này gồm các thứ trưởng quốc phòng hoặc cấp tương đương của Nhật Bản và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các thách thức an ninh phi truyền thống mà khu vực đang phải đối mặt, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức nhằm đối phó với các thách thức này, với nhận thức chung rằng, cần tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực của các nước trong khu vực thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hợp tác đào tạo…

Hội nghị cũng đã thảo luận về các cấu trúc hợp tác an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Với sự trình bày của đoàn Việt Nam về tiến trình chuẩn bị cũng như tầm quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với các quốc gia đối thoại đầy đủ với ASEAN (ADMM+).

Theo TTXVN
____________________________________________________

Posted in Chuyện an ninh, Chuyện chính trị, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Cục trưởng Cục Quản lý Giá giãi bày chuyện đóng phim

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 29, 2010

Hồng Anh

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính đã sang Trung Quốc thực hiện các cảnh quay cho bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải”.

Thời gian thực hiện những cảnh này dự kiến kéo dài trong một tuần (khoảng 30/3 đến hết ngày 5/4).
Theo kịch bản phim, Cục trưởng Cục Quản lý Giá – Nguyễn Tiến Thỏa sẽ đảm nhận vai Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng – người cộng sự sát cánh bên Nguyễn Ái Quốc trong thời gian bôn ba xứ người. Ông Thỏa là người cùng quê với Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Ông Thỏa cho biết trong thời gian tham gia các cảnh quay tại Trung Quốc, ông vẫn theo dõi sát các diễn biến giá cả, và một số công việc ở nhà. “Tôi chỉ có một tuần quay phim nên các công việc khác sẽ không bị gián đoạn”, ông Thỏa nói.

Mấy ngày qua, khi dư luận rộ lên chuyện ông bỏ bê nhiệm vụ chính để đi đóng phim, ông Thỏa rất lấy làm buồn. Bạn bè, anh em, gia đình tới tấp gọi điện thoại hỏi han chia sẻ. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nếu mình bỏ cuộc, kế hoạch của đoàn làm phim sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nhận thức việc vào vai Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng trong bộ phim quan trọng này là một vinh dự chứ không phải vì danh tiếng hay tiền bạc gì cả”, ông Thỏa nói thêm.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, Chánh văn phòng Bộ Tài Chính – Nguyễn Đức Chi cho biết việc ông Thỏa được mời đóng phim là chuyện bình thường. Bộ Tài chính đã đồng ý và chúc cho đoàn làm phim hoàn thành thắng lợi.

Bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải” xoay quanh các sự kiện trong một năm (năm 1933), kể từ khi Nguyễn Ái Quốc rời khỏi Hong Kong tới Thượng Hải để tìm cách sang Liên Xô. Tại Thượng Hải, Bác đã gặp Tống Khánh Linh, qua các đầu mối liên lạc cộng sản. Bà Tống Khánh Linh đã giúp đỡ Bác một lần nữa thoát khỏi vòng vây của lực lượng đế quốc và phản gián ở Thượng Hải. Các nhân vật lịch sử xuất hiện trong phim còn có Nguyễn Lương Bằng, Hồ Tùng Mậu, Vailant Cuturie – Tổng biên tập báo Nhân Đạo (Pháp).

___________________________________________________________________

Posted in Điện ảnh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Liên tiếp 2 vụ nổ ga tàu điện ngầm, 41 người chết

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 29, 2010

Theo báo cáo mới nhất của hãng tin Lenta (Nga), ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ diễn ra tại ga tàu điện ngầm “Lubyanka” của thành phố Moscow vào sáng ngày hôm nay.

15 thi thể nạn nhân là hành khách đã được tìm thấy trên tàu, 11 thi thể khác nằm bên ngoài, trên sân ga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h50 (theo giờ địa phương) ngày 29/3 trên toa thứ 2 của chuyến tàu xuất phát từ nhà ga “Phố Podbelskogo” dừng lại trạm “Lybyanka” để đón – trả khách.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, nơi phát nổ có thể là toa thứ 3 của tàu.

Hàng chục xe cứu thương và các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường giúp đỡ các nạn nhân và sơ tán hành khách ra khỏi nhà ga an toàn.

Trạm “Lubyanka” hiện giờ đã đóng cửa khiến tuyến tàu điện ngầm từ “Park Kultury” đến “Komsomolskaya” phải ngừng hoạt động. Nguyên nhân của vụ nổ đang được khẩn trương điều tra làm rõ.
Một vụ nổ thứ hai xảy ra vào lúc 8h39 (theo giờ địa phương) cũng đã được ghi nhận tại trạm tàu điện ngầm “Park Kultyru”gần nhà ga “Phố Poddelskogo”. Theo thống kê mới nhất, 15 người đã thiệt mạng tại vụ nổ thứ 2 này.

Nguyễn Hường (Theo Lenta)
____________________________________________________

Posted in Chính trị thế giới, Chuyện an ninh | Tagged: , | Leave a Comment »

Bất ngờ hoãn xét xử nguyên Tổng giám đốc PMU 18

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 29, 2010

C.Thơ

Sáng nay, 29/3, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã bất ngờ hoãn phiên tòa xử nguyên Tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng cùng 9 đồng phạm với tội danh tham ô tài sản, không tố giác tội phạm trong vụ “rút ruột” tài sản xây dựng cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Trước đó, dự kiến phiên tòa xét xử vụ án tham ô tại công trình cầu Bãi Cháy sẽ diễn ra trong 5 ngày do Thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa.
Theo cáo trạng, khi ở cương vị Tổng Giám đốc PMU18, Bùi Tiến Dũng đã chỉ đạo Trưởng phòng PID6 Phạm Tiến Dũng tổ chức việc lập khống danh sách các nhân viên tư vấn thiết kế làm việc tại các gói thầu BC1, BC2, BC3 – dự án cầu Bài Cháy, Quảng Ninh để rút của Nhà nước số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Đây cũng là vụ án thứ 3 mà Dũng tổng phải đối mặt. Theo cáo trạng, Bùi Tiến Dũng phạm tội “tham ô tài sản.” Ngày 1/8/2007, Bùi Tiến Dũng đã ra hầu tòa lần thứ nhất với tội đánh bạc và đưa hối lộ. Sau đó, ngày 24/9/2009, Bùi Tiến Dũng tiếp tục hầu tòa lần hai với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hiện, ông Bùi Tiến Dũng đang thi hành án phạt 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ.

[Liên quan đến hành vi tham ô xảy ra ở dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Viện KSND Tối cao, trong đó khẳng định, nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu Bãi Cháy do Bộ GTVT làm chủ đầu tư không bị thiệt hại. Văn bản này có đoạn:

“Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ban quản lý dự án 2 đã tạm thanh toán cho nhân viên tư vấn bổ sung dựa theo đề nghị của nhà thầu và có xác nhận của kỹ sư tư vấn”.

Bên cạnh đó, để khẳng định thành viên Ban quản lý dự án 2 đã “khắc phục hậu quả” từ các khoản tiền lương của nhân viên tư vấn, Bộ GTVT một lần nữa nhấn mạnh: “Ban quản lý dự án 2, kỹ sư tư vấn và các nhà thầu đã tiến hành rà soát, khấu trừ lại khoản chi này ra khỏi hợp đồng nên nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu Bãi Cháy do Bộ GTVT làm chủ đầu tư không bị thiệt hại”.

Một điều đáng chú ý là, ngày 20/6/2007, Ban quản lý dự án 2 đã yêu cầu nhà thầu, tư vấn rà soát và khấu trừ tiền lương nhân viên tư vấn bổ sung khống đã chi trả cho nhà thầu trong 3 gói thầu (hành vi này có trước thời điểm cơ quan CSĐT khởi tố vụ án vào ngày 7-8-2007).

Theo các chuyên gia luật, việc Bộ GTVT khẳng định các khoản chi tiền lương khống đã cho ra khỏi hợp đồng và không ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư dự án cầu Bãi Cháy được coi là một tình tiết rất quan trọng trong vụ án.

Nó có thể được hiểu, hành vi “rút ruột” kinh phí dự án trên đã không còn nguy hiểm, không gây thiệt hại, Ban quản lý dự án đã nhận ra những sai sót và đã khắc phục bằng việc rà soát và thu hồi lại toàn bộ số tiền nói trên, và nhất là, nó xảy ra trước khi cơ quan công an khởi tố vụ án.

(Theo Tiền phong Online)]

________________________________________________________

Posted in Chuyện pháp luật, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Chúa Jesus chết già?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 29, 2010

Điện thờ Rozabal

Có người tin rằng Chúa Jesus không chết lúc bị đóng đinh trên thập tự giá mà sống những năm còn lại ở Kashmir khiến một điện thờ cũ kỹ ở Srinagar trở thành nơi du khách phải đến viếng, phóng viên BBC, Sam Miller tường thuật.

Nằm sâu dưới phố Srinagar là một tòa nhà cũ gọi Rozabal.

Khu vực này lính Ấn Độ thường xuyên tuần tra hoặc soi mói bằng mắt từ đằng sau các lô cốt làm bằng cát.
Thỉnh thoảng vẫn xó những vụ xô xát với dân quân hoặc trẻ con ném đá vào trạm gác, nhưng tình hình an ninh gần đây đã tốt hơn trước và du khách đang quay lại.
Khi tôi tìm hiểu về Rozabal cách đây hai năm, người tài xế taxi chạy quanh một ngôi mộ Hồi giáo nhỏ trong một thành phố có nhiều đền và lăng, ông ta phải hỏi đường nhiều lần cuối cùng mới tìm ra.
Tòa nhà nằm ở góc đường, xây bằng đá với mái nhiều tầng theo truyền thống ở Kashmiri.
Người gác điện cho tôi vào bên trong và nói hãy nhìn qua khe của một cánh cửa gỗ. Bên trong là một bia đá được phủ bằng một tấm vải màu xanh lá cây.
Nhưng khi quay lại gần đây, điện thờ đã đóng cửa vì có quá nhiều người đến viếng.
Nguyên nhân? Số là theo sự kết hợp của Thiên Chúa giáo tân thời, Hồi giáo phi chính thống và các fan của cuốn tiểu thuyết Da Vinci Code (của tác giả Dan Brown), thì ngôi mộ trong điện có chứa hài cốt quan trọng nhất từ trước đến nay của Ấn Độ mà các du khách đều muốn đến coi.

‘Giáo sư khùng’

Chính thức thì đó là mộ của Youza Asaph, một giáo sĩ Hồi giáo thời trung cổ – nhưng ngày càng có nhiều người tin rằng chính là mộ của Jesus thành Nazareth.
Họ tin rằng Chúa không chết khi bị đóng đinh trên thập tự giá cách đây 2.000 năm, mà sống những năm cuối đời ở Kashmir.
“Làm sao bây giờ? Họ đã phải đóng cửa điện thờ,” người có nhà gần đó là Riaz nói.
Ông không tin Chúa được chôn ở đó: “Đó là chuyện kể của mấy người bán hàng vì có giáo sư điên khùng nào đó nói đó là mộ của Chúa. Họ nghĩ nghe vậy du khách sẽ tới coi, sau bao nhiêu năm bạo động.”
“Rồi Lonely Planet (sách hướng dẫn du lịch) đăng tin này, thế là có quá nhiều người tới đây.
“Và một người nước ngoài…” ông ta lúng túng nhìn tôi, ”đập bể một miếng mộ để đem về. Đó là lý do tại sao người ta phải đóng cửa.”
Ngay lúc đó một cặp người Úc lâu ngày chưa tắm xuất hiện, trên tay là cuốn sách hướng dẫn du lịch Ấn Độ của Lonely Planet, và nhờ tôi chụp cho bức hình đứng trước điện thờ Rozabal, nhưng không tỏ ra quá thất vọng khi không vào được bên trong.

Cuộc gặp nổi tiếng

Nhưng không thấy Lonely Planet nhắc gì tới những gì còn lại của một tu viện Phật giáo nằm ở lưng chừng núi phía bắc của Srinagar.
Đây là nơi trước đây tôi không tới được vì một sĩ quan cảnh sát cao cấp giải thích rằng trên đó có nhiều khủng bố lắm.
Nhưng người gác điện có vẻ đang chuẩn bị để đón đông đảo du khách, với vốn tiếng Anh 50 từ, và số ngói cổ mà ông cất giấu lâu nay.
Thực ra những câu chuyện về mộ của Chúa ờ Ấn Độ không phải chỉ để khai thác du lịch, mà chúng đã được lưu truyền từ tận thế kỷ 19, để giải thích những điểm rất giống nhau giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo – một điều làm cho các học giả thời đó vô cùng quan ngại.
Có những năm người ta không biết tung tích của Chúa Jesus – trong khoảng từ 12 đến 30 tuổi, thời gian này không được ghi chép lại gì cả.
Một số nói Chúa qua Ấn Độ để tìm hiểu về đạo Phật – và có người tin như vậy.
Một nhánh Thiên Chúa giáo ở Hoa Kỳ – Church Universal and Triumphant – là nhóm tin rằng Chúa Jesus đã từng sống ở Kashmir, nhưng không qua đời ở đó.
Và trong Hồi giáo, vốn cho rằng Jesus là đấng tiên tri áp chót, cũng có một số, được nhánh Ahmeddiya bảo hộ, tin rằng trong điện Rozabal có mộ của Chúa.
Các sử gia cười lớn khi anh nói đến chuyện Chúa Jesus từng sống ở Kashmir – nhưng ngôi mộ nay đã là một trong những nơi cần phải tới của du khách – và ngày càng có nhiều người tin chuyện này.

________________________________________________________

Posted in Truyền thuyết | Tagged: , , , | Leave a Comment »