NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Vấn đề công hữu tư liệu sản xuất

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 14, 2011

Kết thúc một ngày rưỡi thảo luận tại hội trường về dự thảo các văn kiện, vấn đề công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu tại dự thảo Cương lĩnh đã trở lại diễn đàn của Đại hội Đảng XI, với ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch.

Công hữu tư liệu sản xuất có hạn chế thu hút đầu tư?

Được đặt ra từ phiên thảo luận chiều qua, đặc trưng kinh tế của xã hội chủ nghĩa với chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là vấn đề được tiếp tục trao đổi tại phiên họp sáng nay (14/1) của Đại hội Đảng XI.

Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

Tuy nhiên, phát biểu tại phiên thảo luận chiều qua (13/1), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nêu quan điểm khác, và ông đã đề nghị Đại hội “cùng thảo luận thật ra nhẽ và biểu quyết để tạo sự đồng thuận trong Đảng”.

Theo ông Phúc, quan điểm tại Đại hội X trước đây là “dựa trên một quan hệ sản xuất tiên tiến phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất”. Và phải tổng kết 20 năm đổi mới mới có được câu đó.

Băn khoăn của Bộ trưởng Phúc là, quá trình phát triển sau Cương lĩnh 1991, Đảng đã rút ra là phải xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở đa sở hữu. Giờ bỏ đi, tư nhân ai dám đầu tư nữa? Nhà máy điện, đường sá, hạ tầng cơ sở là những nút thắt cổ chai của nền kinh tế, ta đang thiếu, có phải là tư liệu sản xuất chủ yếu không? Nếu công hữu tư liệu sản xuất thì còn ai dám đầu tư nữa?

Chủ trì điều hành phiên thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đề nghị đại hội phát huy dân chủ, có thêm những tranh luận qua lại với những vấn đề có ý kiến khác nhau, như vấn đề ông Phúc nêu trên.

Tuy nhiên, chưa có ý kiến nào tranh luận tại phiên họp chiều qua.

Nhấn mạnh chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là vấn đề từng có nhiều ý kiến tranh luận, đầu phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “tôi tán thành với dự thảo Cương lĩnh”.

Bởi, theo ông Nghĩa, thứ nhất, nói về chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là nói về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội khi đã xây dựng xong, còn trong thời kỳ quá độ thì khác.

Hơn nữa Cương lĩnh nói rõ là công hữu các tư liệu sản xuất chủ yếu thôi chứ không phải tất cả các tư liệu sản xuất đều công hữu.

“Nói đặc trưng này thì mới nói được đặc trưng cơ bản của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là gì chủ để phân biệt với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Liên quan đến sự lo ngại của Bộ trưởng Phúc về thu hút đầu tư, ông Nghĩa khẳng định, “vấn đề đó tôi không lo ngại, vì nếu chúng ta có chính sách thông thoáng, rộng mở thì vẫn thu hút được đầu tư nước ngoài và khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển”.

“Cương lĩnh 1991 đã nói về công hữu tư liệu sản xuất rồi, nhưng từ đó đến nay 20 năm, chúng ta vẫn thu hút được rất nhiều đầu tư nước ngoài, kinh tế tư nhân vẫn có bước phát triển rất mới”, ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, trước kia chúng ta coi nhẹ, muốn bóp nghẹt kinh tế tư nhân nhưng bây giờ chúng ta xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực phát triển của nền kinh tế. “Vì thế nói công hữu nhưng không ngại, 20 năm qua có phải vì công hữu mà các nhà đầu tư nước ngoài ngại đầu tư, trong nước ngại phát triển kinh tế tư nhân đâu”.

Cho rằng công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu vấn đề lớn cần phải tiếp tục nghiên cứu, song ông Nghĩa cũng tỏ rõ quan điểm, nếu nói quan hệ sản xuất tiên tiến phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất “thì sẽ vướng về mặt lý luận, nó rất trừu tượng, không rõ là quan hệ sản xuất gì và mang đặc trưng gì”.

“Chế độ nào cũng có quan hệ sản xuất phù hợp với chế độ đó cả, nên theo tôi nếu nói như vậy thì coi như không nói gì, coi như bằng không”, ông Nghĩa tranh luận.

“Về các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà dân ta đang xây dựng theo tôi còn là vấn đề mở, cần tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tìm tòi trong thực tiễn và đẩy mạnh nghiên cứu lý luận để bổ sung cho những đặc trưng đó”, ông Nghĩa kết thúc phần thảo luận của mình.

Ngay sau đó, mở đầu phần phát biểu của mình, đại biểu Vũ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cũng bày tỏ sự nhất trí với những phân tích của đại biểu Nghĩa về chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu được nêu tại cương lĩnh.

Theo đại biểu Trần Du Lịch, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắn liền với chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, đó là nguyên lý của chủ nghĩa Marx, không có gì phải bàn. Nhưng còn thực tế, nếu công hữu tư liệu sản xuất thì sẽ không có cơ sở cho nền kinh tế sản xuất hàng hóa, vì nền kinh tế sản xuất hàng hóa bắt đầu từ sự khác nhau về chiếm hữu tư liệu sản xuất.

“Bây giờ, về lý luận chúng ta cũng chưa làm rõ mô hình xã hội chủ nghĩa trong tương lai, khi đó có còn sản xuất hàng hóa hay không? Vì khi đó, nếu công hữu về tư liệu sản xuất, thì sẽ không còn nền kinh tế sản xuất hàng hóa”, ông Lịch băn khoăn.

Vấn đề tiếp theo đại biểu Lịch đặt vấn đề là, thế nào là tư liệu sản xuất chủ yếu? “Trong thời đại kinh tế tri thức, những sản phẩm của tri thức, trí tuệ của con người, giải pháp công nghệ có phải là tư liệu sản xuất chủ yếu hay không? Chúng ta chưa có điều kiện làm rõ”.

“Những vấn đề gì mà chúng ta chưa làm rõ thì chưa nên đưa vào văn kiện lớn của Đảng”, ông Lịch đề nghị.

Nhấn mạnh “vấn đề lớn nhất hiện nay của chúng ta là Đảng ta đưa cả dân tộc phát triển lên thành một nước giàu mạnh”, đại biểu Lịch tiếp tục đưa ra đề nghị nên tránh tư duy ngắn hạn.

“Cái gì đưa vào văn kiện mà ảnh hưởng đến mục tiêu huy động nguồn lực, phát triển kinh tế, đầu tư chiều sâu, tái cấu trúc, đưa nền kinh tế từ gia công sang sản xuất, xây dựng thương hiệu, để Việt Nam mạnh hơn trên thế giới thì tôi đề nghị chưa đưa vào. Làm được như vậy thì nhân dân, doanh nghiệp sẽ hưởng ứng và sau Đại hội này, khí thế trong nhân dân sẽ rất mạnh”, ông Lịch nói.

Vẫn liên quan đến vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau nói trên, bên hành lang Đại hội, ngay sau ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đến hết ngày thảo luận hôm nay, một số vị đại biểu cũng trao đổi khá cởi mở với báo chí.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son và một số vị đại biểu khác hoàn toàn đồng tình với Cương lĩnh cũng như phân tích của đại biểu Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Rằng, nói đặc trưng này thì mới nói được đặc trưng cơ bản của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là gì, để phân biệt với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, và hoàn toàn không nên lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, cũng còn không ít ý kiến thể hiện sự băn khoăn. Đại biểu Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, “mình còn nghèo, một trong những tiêu chí là nền sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp”, ông Tới nói.

Cũng như một số vị đại biểu khác, đại biểu Tới cũng băn khoăn khi Cương lĩnh nói “chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”, vậy “chủ yếu” ở đây là gì, thì cần phải được làm rõ.

Về quan ngại ảnh hưởng đến thu hút các nguồn đầu tư, vị đại biểu này cho rằng nhà đầu tư quan tâm lợi ích trước mắt và lâu dài sẽ được đảm bảo tới đâu. Vì vậy Nhà nước cần xây dựng hệ thống lý luận phù hợp.

Không nhiều tranh luận trực tiếp, song qua một ngày rưỡi thảo luận về dự thảo văn kiện, nhiều nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực đã được đề cập, phân tích tại Đại hội XI. Trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến Chiến lược phát triển kinh tế trong những năm tới, với những kiến nghị, đề xuất mạnh mẽ về giải pháp để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Kết thúc phiên thảo luận chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đã có 27 ý kiến tham luận, thảo luận về dự thảo văn kiện tại Đại hội XI. Vì thời gian không còn, Thủ tướng đề nghị các vị đại biểu đã đăng ký phát biểu gửi lại ý kiến để chỉ đạo tiếp thu.

Ngày mai (15/1), Đại hội XI sẽ tiến hành thảo luận về công tác nhân sự.

theo Minh Thúy
____________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: