NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Sẽ nghiên cứu hình thức sở hữu đất đai

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 23, 2011

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Đinh Xuân Thảo cho rằng, việc điều chỉnh đặc trưng kinh tế trong Cương lĩnh vừa được Đại hội Đảng XI thông qua là phù hợp với thực tế. Đây là hướng mở để chúng ta nghiên cứu về hình thức sở hữu đất đai.

Ông Thảo nói: Chế độ sở hữu là một vấn đề lớn, mang tính kinh tế- chính trị. Từ Hiến pháp 1946 đến nay, chúng ta đều xác định vấn đề công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu. Về đặc trưng kinh tế của xã hội XHCN, trong dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đã đưa ra hai phương án.
Phương án 1 là tiếp tục xác định chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu. Qua quá trình thảo luận tại Đại hội, một số ý kiến cho rằng không nên quy định “cứng” như vậy. Bởi, quy định này sẽ mâu thuẫn với ngay một số điều trong văn kiện là thực hiện đa sở hữu, đa thành phần kinh tế, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thúc đẩy cổ phần hóa. Điều mà lâu nay chúng ta đang thực hiện.

Như vậy là cần một hình thức thể hiện khác, thưa ông?

Thực ra, chế độ công hữu tư liệu sản xuất là đúng, xuyên suốt trong lý luận xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa. Nhưng để đạt đến đích cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản thì sẽ có những đường đi khác nhau.
Từ Đại hội VI của Đảng đến các đại hội sau này, chúng ta đã xác định xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là để nói cái đích cuối cùng chúng ta hướng tới là chủ nghĩa cộng sản. Đây là điều chúng ta kiên định đi theo. Nhưng thời kỳ quá độ thì phải chấp nhận nền kinh tế đa sở hữu. Đa sở hữu này không chỉ với tư liệu tiêu dùng mà kể cả tư liệu sản xuất.
Thực tế, từ khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp chung thay thế cho Luật Doanh nghiệp nhà nước, chúng ta coi đây là một sách lược trong thời kỳ quá độ nhằm huy động các nguồn lực làm giàu cho đất nước. Trong sở hữu có đa thành phần, đa sở hữu.
Nói như vậy, cũng không có nghĩa là tất cả tư hữu hết mà vẫn có những tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Chúng ta cổ phần hóa nhưng vẫn có những lĩnh vực nhà nước giữ và nắm chi phối.

Như vậy, không ghi cụ thể “công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu” là một sách lược đúng trong điều kiện hiện nay?

Đúng vậy. Nếu mọi tư liệu sản xuất chủ yếu đều công hữu là không phù hợp trong điều kiện hiện nay. Hơn 20 năm đổi mới, khi chúng ta hội nhập sâu rộng, toàn diện thì việc điều chỉnh như trong Cương lĩnh lần này là phù hợp. Đây như là một sách lược trong thời quá độ.

Đối với giới nghiên cứu, việc thay đổi cách thể hiện như vậy, sẽ tác động đến các lĩnh vực cụ thể ra sao, thưa ông?

Tôi lấy ví dụ là đất đai, theo Hiến pháp 1992 thì đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Nhưng tới đây, từ thay đổi cách thể hiện này, trong nghiên cứu sẽ có những đề xuất mới.
Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc: Tôi rất phấn khởi khi Đại hội XI thông qua đặc trưng kinh tế theo phương án “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”.
Điều này có ý nghĩa rất lớn, là động lực thúc đẩy quá trình thu hút các nguồn lực trong những năm tới. Đây là điều đúc kết được từ hơn 20 năm đổi mới chứ không phải của riêng ai.
Ở Trung Quốc, quản lý đất đai chia ra hai loại. Thứ nhất, loại đất là tư liệu sản xuất chủ yếu thì công hữu. Thứ hai là loại đất sở hữu tập thể, đất giao cho chính quyền địa phương quản lý. Trong đó, có phần đất mang tính chất tư hữu.
Ví như đất nhà ở giao cho người dân sử dụng ổn định, lâu dài thì có thể tư hữu. Chúng ta phải có nghiên cứu, đề xuất. Nếu được Trung ương quyết định, thì Quốc hội phải thể chế hóa qua việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai.
Các lĩnh vực khác như tài nguyên nước, khoáng sản, trí tuệ, cổ phần, cổ phiếu, Viện Nghiên cứu lập pháp cũng đã có nghiên cứu để làm rõ vấn đề sở hữu đối với những tài sản mới này.

Quan điểm sở hữu phải chăng cũng là vấn đề vướng khi sửa Luật Đất đai?

Cái vướng nhất trong Luật Đất đai là vấn đề sở hữu. Sở hữu nhà nước đến đâu, có sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân không? Nghị quyết Đại hội XI sẽ mở ra những hướng nghiên cứu. Viện chúng tôi cũng có một đề tài nghiên cứu về sửa Hiến pháp 1992, trong đó có nghiên cứu về sở hữu đất đai. Tôi cho đây là một hướng mở rất thuận lợi.

Một vấn đề nữa là trong văn kiện Đại hội, chúng ta nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, những khái niệm này có gì mâu thuẫn không, thưa ông?

Thực ra, khi xác định phát triển bền vững là đã thể hiện đầy đủ 4 yếu tố: bền vững, nhanh, hài hòa chiều rộng và chiều sâu. Phát triển bền vững là bao trùm bởi phát triển nhanh nhưng nhanh ở mức độ nào, chứ không phải nhanh bằng mọi giá.

Hà Nhân Thực hiện
_______________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: